PROFESSIONEEL HANDELEN

                                  


Een professional in de zorg is meestal druk doende met het behandelen en begeleiden van cliënten. Zij beschikt over een scala van behandelings-technieken waaruit zij kan kiezen, daarnaast geeft zij adviezen. Zij heeft haar focus op de inhoud van het vak.


Daarnaast heeft de ervaren professional ook de beschikking over bejegeningtechnieken of technieken om mensen te begeleiden. Zonder dat de professional het zichzelf steeds bewust maakt, bejegent zij haar cliënten meestal passend bij hun situatie. Het ene moment worden er grapjes gemaakt en het andere moment wordt er serieus gesproken etc. Soms merkt een professional dat haar benaderingswijze niet aanslaat en dan moet die worden bijgesteld. Bij de meeste cliënten gebeurt dit onbewust en op een natuurlijke manier. Dit is een soort beroepsmatige intuïtie.


Dankzij routine en beroepsmatige intuïtie hoeft niet iedere interventie expliciet overwogen te worden. Zolang er geen onduidelijkheden zijn in de relatie met cliënten of collega’s en ook niet binnen het eigen geïntegreerde handelen, kan de professional volstaan met vakspecifieke deskundigheid en beroepsmatige intuïtie.


Zodra er echter signalen waarneembaar worden dat er ergens in de interactie tussen cliënt en professional een verstoring optreedt of dreigt op te treden, is overschakelen naar (zelf)reflectie en bewuste keuzes nodig.


De kern van professioneel handelen is ‘kiezen vanuit aanwezigheid’. Dat wil zeggen dat de professional al dan niet bewust aanwezig is en waarneemt en vandaar uit kiest voor de aanpak die zij inzet. Deze aanpak heeft niet alleen betrekking op deskundige kennis met betrekking tot vakspecifieke behandelingen maar ook op coping, overdracht en bejegening.


Een ervaren professional heeft een brede waaier aan mogelijkheden om de cliënt te behandelen en begeleiden. Echter, wanneer de professional niet vanuit aanwezigheid kiest welke strategie zij wanneer en hoe wil inzetten, loopt haar handelen ondanks haar kennis het risico willekeurig zijn. Het gevaar ligt dan op de loer dat  vertrouwde patronen, eigen normen en waarden en persoonlijke voorkeuren de overhand krijgen.  (Bron o.a. : A.Baart en Carbo: De zorgval Thoeris Amsterdam.)