machteloze professional

 

Ervaringen van machteloosheid komen regelmatig voor bij professionals in de revalidatie en kunnen een bron van spanning zijn. Professionals streven ernaar bij te dragen aan het herstel, het welbevinden en de participatiemogelijkheden van hun cliënten. Als ze merken dat hun streven niet het door hen of door hun cliënten gewenste resultaat heeft, kunnen gevoelens en gedachten van machteloosheid optreden. Dat is een begrijpelijke reactie, die op zich niets met al dan niet professioneel handelen te maken heeft. Pas als een professional de ervaringen van machteloosheid probeert te vermijden of erdoor ontregelt, komt haar professionaliteit in gevaar.