Copen met Coping

 
praktisch
praktische_zaken.html
hoophoop.html
balansherstel_van_balans.html
depressiedepressieve_gevoelens.html
verdrietverdriet.html
schokschok.html
Contact.html

Het project wordt geleid door Margaretha van Eeden (1949).

Zij is als gedragsdeskundige  werkzaam in de revalidatiesector (Reade Amsterdam) op de afdelingen dwarslaesie en ALS. Daarnaast runt zij een eigen bedrijf: Bureau ‘Reflectie in Beweging’ (BRB).


Bij Reade  begeleidt Margaretha cliënten bij de verwerking van wat hen is overkomen en coacht zij collega-professionals bij het omgaan met lastige praktijksituaties.  Daarnaast is zij binnen en buiten  Reade werkzaam als supervisor en trainer in behandelcommunicatie en bejegening.


Bureau ‘Reflectie in Beweging’ is gespecialiseerd in empowerment van professionals in de zorg. BRB helpt hen bij het ontwikkelen en verdiepen van inzicht  in de coping van cliënten bij verliesverwerking en BRB verbreedt het zelfbewustzijn van  professionals tijdens het werk.


Van oorsprong is Margaretha andragoog en dr. in de bestuurskunde. Haar promotie onderzoek gaat over de manier waarop mensen zich beelden vormen van problemen en over hoe de interactieprocessen, tussen mensen onderling, daarop van invloed zijn.


De afgelopen vijf jaar heeft zij zich gespecialiseerd in coping. Met name in de interactie tussen de coping van cliënten en de coping van professionals.


Het project ‘Copen met Coping’  heeft in 2012  de Peter Koppe kwaliteitsprijs gekregen.

trainingen.html

Model compleet


Handboek: Copen met copinghandboek_coping.html
offerte.html
  Model compleetmodel_compleet.html

Perspers.html
troostenprofessioneel_troosten.html
steunen
praktisch_steunen.html
helpen hopenhelpen_hopen.html
herstellenhelpen_balans_herstellen.html
geruststellenprofessioneel_geruststellen.html
kalmerenprofessioneel_kalmeren.html
verwerkenhelpen_schok_verwerken.html
woedewoede.html
Coping_en_verliesverwerking.html


Professioneel helpen:

COPING

VERLIESCoping_en_verliesverwerking.html
Coping.html
onder_druk_staan.html
    PROFESSIONEEL HANDELENprofessioneel_handelen.html
COPINGCoping.html
 MachteloosMachteloosheid.html
AANGEDAAN aangedaan_zijn.html
ONDER
DRUKonder_druk_staan.html