Coping en verliesverwerking


Een cliënt in de is meestal niet in zijn normale doen. Het proces van verliesverwerking kan de coping van een cliënt  (tijdelijk) sterk beïnvloeden.Een cliënt die bijvoorbeeld normaal gesproken daadkrachtig is en gewend om zijn moeilijkheden onder ogen te zien, kan nu ineens bij de pakken neerzitten. Of een kalme rustige wat afwachtende cliënt kan door de boosheid die hij ervaart ineens ongenaakbaar eisend worden. Zo zijn er vele voorbeelden te noemen van cliënten die door het ziekteproces heen verschillende stijlen van coping laten zien, die niet overeenkomen met de coping die zij normaal gesproken bij moeilijkheden in hun leven hadden.


Dit kan voor een cliënt heel verwarrend zijn en ook wel beschamend omdat zo’n cliënt misschien de controle kwijt is en zichzelf in zijn eigen coping niet herkent. Deze ervaringen verhevigen de verlieservaring.

Het is voor de veerkracht van de cliënt essentieel dat zorgprofessionals zich door de coping van een cliënt niet van de wijs laten brengen.

Cliënten ervaren het over het algemeen als bemoedigend wanneer het professionals lukt  om als het ware door de uiterlijke gedragingen  van de coping heen, de mens achter de cliënt te zien. Als de professional begrijpt waar een cliënt doorheen gaat dan straalt deze vertrouwen uit. Dat vertrouwen slaat meestal terug op de cliënt en deze durft dan misschien ook weer te hopen dat hij ergens onderweg zichzelf weer terug zal vinden.

Ook voor mensen die gaan sterven is het meestal erg belangrijk dat zij dit proces gaan op een wijze die in hun eigen ogen waardig is.

In het handboek Copen met Coping wordt het thema verliesverwerking bij een chronische ziekte uitgebreid beschreven en met praktische voorbeelden behandeld.

.

Coping.html
Professioneel handelenprofessioneel_handelen.html